Make your own free website on Tripod.com

Sale Condition

การสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยชำระเงิน ดังนี้

  • แจ้งความประสงค์สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง website หรือโทรศัพท์สั่งที่หมายเลข 01 831 4226ของ Renaso
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่กำหนด พร้อมส่ง fax สำเนาการโอนเงินไปที่หมายเลข 02 962 2728 หรือโทรแจ้งที่ 01 831 4226
  • บัญชีธนาคารเพื่อการโอนเงินสั่งสินค้า

ชื่อบัญชี นายคุณวุฒิ  บูรณเขตต์ บัญชีออมทรัพย์

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่ 233-0-36280-3
  • ธนาคารยูโอบี รัตนสิน สาขา 099สำนักสุขุมวิท เลขที่ 099-2-19169-6

การจัดส่งสินค้า

บริษัทฯจัดส่งสินค้า ดังนี้

  • เมื่อบริษัทฯได้รับการยืนยันการโอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะแจ้งยืนยันกลับไปยังท่าน และจะ ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่ท่านสั่งมาภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่บริษัทฯแจ้งยืนยันกลับไปยังท่าน หรือ  เร็วกว่านั้น
  • กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดกรุณาติดต่อกลับมายังหมายเลข 01 831 4226 คุณ-คุณวุฒิ  เพื่อจะได้ตรวจสอบและรีบดำเนินการจัดการให้ท่านโดยด่วนต่อไป
  • บริษัทฯจัดส่งสินค้าให้ท่านทางพัสดุไปรษณีย์